Mozart Müzikleri Hafıza ve Zeka'yı Geliştiriyor.

Ana Sayfa / Makaleler / Mozart Müzikleri Hafıza ve Zeka'yı Geliştiriyor.
Bu içeriği paylaşın:
Web Tasarımcılarının Dikkatine! Bu yazı telif hakları kanununa göre korunmaktadır. Bu yazının başlığından en alttaki "Copyright" satırı dahil tüm makaleyi, hiçbir kelime, satır, paragraf veya linki silmeden ve değiştirmeden olduğu gibi kaynak göstererek sitenizde yayınlayabilirsiniz. Aksi yayınlar hakkında telif hakkı kanunu çerçevesinde dava açılacaktır.

© 2006 - Melik Duyar

14 Ekim 1993'de, A.B.D.'de "USA Today" de çıkan "Mozart'ın Müzikleri Zekâyı Geliştiriyor" başlıklı haber tüm Dünyada sansasyon yaratmıştır. Bu habere göre, California Üniversitesi'nin Irvine'deki Öğrenme ve Hafıza Nörobiyoloji Merkezi bilim adamlarının yaptıkları bir araştırma, bazı müziklerle I.Q. arasında bir ilişki olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

Bu araştırmada otuzaltı üniversite öğrencisi, önce I.Q. testinin sağ beyin yeteneklerini ölçen sorularıyla test edilmiştir. Testten sonra öğrencilere Mozart'ın "R Majör, K. 448 iki Piyanoluk Sonat"ı 10 dakika boyunca dinlettirilmiştir. Daha sonra öğrenciler hemen tekrar test edildiklerinde, I.Q. skorlarının önceki değerlere göre 8 veya 9 puan daha yükselmiş olduğu gözlenmiştir.

Mozart-Beyin İlişkisi

Fransız Tıp ve Bilim Akademileri üyesi Dr. Alfred Tomatis'e göre beynin elektriksel olarak şarj olmasında kulaklar anahtar bir rol oynamaktadır. Tomatis'e göre, beyin hücrelerindeki elektriksel enerjinin azalması konsantrasyonun bozulmasına ve yorgunluğa sebep oluyor. Bu durumda beynin de, piller gibi şarj edilmesi gerekiyor. Tomatis beyin hücrelerinin enerjiyle şarj edilmesi yollarından biri olarak, 5000 ile 8000 Hz. arasında yüksek frekanslar ihtiva eden müziklerin dinlenmesini keşfetmiştir. Yıllar süren analizlerden sonra Tomatis, bu frekans aralığındaki seslerin Mozart'ın müziklerinde çok sayıda mevcut olduğunu tespit etmiştir. Tomatis'e göre, kulak salyangozunu dolduran, "corti" hücrelerinin titreşmesi jenaratör vasıtası görerek beynin yeniden şarj edilmesini sağlamaktadır.

Tomatis ayrıca beynin şarj edilmesi için etkili olan diğer bir yakın müzik çeşidi olarak "largo barok müzik" parçalarına da dikkat çekmiştir. Iowa Eyalet Üniversitesinde yapılan testler de, öğrenme faaliyeti sırasında barok müziğin kullanılmasının öğrenme ve hafıza gücünü yaklaşık yüzde 24 artırdığını göstermiştir.

Largo-Barok Müzik Hızlı Öğrenmeyi Sağlıyor

Müziğin öğrenme potansiyeline bir başka sebepten daha katkısının olduğunu ortaya koyan "telkin yöntemi" (suggestopedia), psikiyatr ve eğitimci olan Bulgar Georgi Lozanov tarafından bulunmuştur. Özellikle stressiz bir öğrenme, beden ve zihin faaliyetlerinin bir ahenk içinde çalışmasını sağlamaktadır. Bu şartlarda öğrenilen bilgiler daha kalıcı olmaktadır.

Lozanov yaptığı araştırmalarda çok özel bir müziğin, yine çok özel bir ritimde olması kaydıyla, insanın beden fonksiyonlarını stressiz bir ortama sokarak öğrenme konsantrasyonunu artırdığını keşfetmiştir.

Özellikle kolay ve kalıcı öğrenme beyin alfa dalgası ortamındayken gerçekleşmektedir. Lozanov'un test ettiği belli ritimdeki bazı klasik müzik parçalarının beyin dalgalarını 8 ile 12 Hz. aralığına düşürerek beynin alfa dalgaları yaymaya başlamasını sağladığı gözlenmiştir.

Lozanov yaptığı deneylerde her klasik müzik parçasının dinleyenleri alfa beyin dalgaları ortamına sokmadığını ve en etkili parçaların 60 vuruşlu "largo" tempolu ve 4/4 veya 3/4 ölçülü olan "barok müzik" eserlerinden oluştuğunu tespit etmiştir.

"Bio-Ritmik Largo" Tekniği Nedir?

Bu teknik, "Largo Barok Müzik" etkisi ile "Binaural Frekanslar" tekniğinin birleştirilerek kullanılmasıdır. "Binaural Frekanslar", Largo Barok müziğin öğrenme kalitesini artırıcı etkisine benzer bir "Bio-Ritm" tekniğidir. Bu teknik, farklı bir yöntemle beynin öğrenme, konsantrasyon ve hafızada tutma etkinliklerini artırmaktadır.

Araştırma sonuçları, insanın sağ ve sol kulağından farklı frekanslar gönderildiğinde, beynin bu iki frekans farkına eşit bir frekans ortamına girdiğini ortaya koymuştur. "Binaural Frekanslar" adı verilen bu tekniğe göre, örneğin sağ kulaktan 440 Hz. sol kulaktan da 450 Hz. frekanslar gönderildiğinde beyin 450 - 440 = 10 Hz. bir dalga ortamına girmektedir. Bu dalga beynin alfa dalga ortamıdır.

Largo barok müziğe binaural frekanslar tekniğinin de ilave edilmesiyle hazırlanan çift etkili müziğe "Bio-Ritmik Largo Müzik" adı verilmektedir. "Bio-Ritmik Largo" olarak hazırlanmış CD'lerdeki fon müzikler tamamen 60 vuruşlu largo hızda çalınmış olan özel barok müzik parçalarından oluşmaktadır. "Bio-Ritmik Largo" bir CD, ders çalışırken veya hızlı okuma sırasında kulaklıksız olarak fon müzik olarak dinlendiğinde "Largo Barok" müziğin stressiz öğrenme avantajı zaten elde edilmektedir. Ancak böyle bir CD kulaklıkla fon müzik olarak dinlendiğinde, her iki kulaktan ayrı ayrı gelen binaural seslerin ilave etkisi de kendisini göstererek kişinin konsantrasyon gücünü de artırmaktadır.

© 2006 - Melik Duyar

Bio-Ritmik Largo ve Konsantrasyon Seti

Melik Duyar'ın Dünya Hafıza Şampiyonası'na hazırlanırken kullandığı beyin frekanslarıyla ilgili gizli konsantrasyon teknolojisi artık sizin de ulaşabileceğiniz bir mesafede.

Detaylı İnceleyin... Satın Almak İçin Tıklayınız...