ZİHİNSEL MATEMATİK ve HAFIZA TEKNİKLERİ DENEME TESTİNE HOŞ GELDİNİZ

Bu deneme testinin ilk etabında, basit bir çarpanlara ayırma formülünün yaratıcı olarak kullanılmasıyla 1000'e yakın sayıların karesinin nasıl zihinsel olarak bulunabileceği adım adım öğretilecektir.

Öğrenilenler ikinci etapta 1000'e yakın sayıların karesinin zihinsel olarak bulunmasını gösteren basit kurallara dönüştürülecektir.

Üçüncü etapta öğrendiğiniz kurallarla çeşitli çözüm örnekleri verilecektir.

Dördüncü etapta ise öğrendiğiniz yeni teknikle kendinizi test etmeniz sağlanacaktır.

1. ETAP

İki kare farkı formülünün yaratıcı bir şekilde kullanılması.

Örneğin sizden aşağıda verilen sayının karesini zihinsel olarak yapmanızın istendiğini kabul edelim;

9932=?

Matematiksel yaratıcı düşünmeyi işin içine katmadığınız takdirde şüphesiz bu soruya zihinsel olarak cevap vermeniz mümkün değildir. Ancak, mevcut matematiksel bilgilerinizi yaratıcı olarak kullandığınızda, bu soruya hemen cevap vermeniz bir çocuk oyuncağıdır. Bu problemi yaratıcı olarak çözerek hep birlikte bir matematiksel kural çıkartmaya çalışalım. Aşağıdaki çarpanlara ayırma formülünü çoğunuz biliyorsunuzdur;

a2- b2 = ( a + b ) ( a - b )
 -----> Şimdi "a2" ifadesini eşitliğin sol tarafında tek olarak bırakalım ; 
a2 = ( a + b ) ( a - b ) + b2
  -----> bu denklemde "a" yerine "993" yazalım. 
9932 = ( 993 + b ) ( 993 - b ) + b2
  -----> Şimdi ise denklemin sağ tarafındaki "( 993 + b )" ifadesini "1000" yapacak bir "b" değeri seçelim. Bu değer "b=7" dir. Gelin bu değeri yurarıdaki formülde yerine koyalım; 

9932 = ( 993 + 7 ) ( 993 - 7 ) + 72 = 1000 x 986 + 49 = 986.049 

2. ETAP

Bu yaratıcı problem çözümünden sonra isterseniz bir de kural çıkaralım. "1000"e yakın olan sayıların karesini iki sayının karelerinin farkı formülünden kolayca bulabiliriz. Bunu iki adımda yapabiliriz.

1. Adım:
Verilen sayıdan, verilen sayıyı 1000'e tamamlayan sayı çıkartılarak "1000" ile çarpılır.

( 993 - 7 ) x 1.000 = 986.000

Bir başka ifadeyle karesi istenen sayı binden ne kadar eksikse, aynı miktar bir kere daha kendisinden çıkartılarak sonucun yanına üç tane sıfır koyulur.
2. Adım:
Bir önceki adımda bulunan sayıya, verilen sayıyı "1000"e tamamlayan sayının karesi ilave edilir.

986.000 + 72 = 986.049 

Bir başka ifadeyle birinci adımda elde edilen sonuca, birinci adımda çıkartılan sayının karesi ilave edilir.

3. ETAP


Şimdi öğrendiklerimizi bir başka örneğe uygulayalım;

9982 = ? 

Çözüm: 998 sayısı 1000'den "2" eksiktir. Dolayısı ile bu örnek için "b=2" dir. 

1. Adım: ( 998 - 2 ) x 1.000 = 996.000 

2. Adım: 996.000 + 22 = 996.004 

Sonuç olarak; 9982 = 996.004

DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ

Bu bölümün hatasız çalışması için "Microsoft Internet Explorer" kullanmanızı tavsiye ederiz.
8 sorudan doğru cevaplarınızın sayısı:
 

Cevabınız

Doğru Cevap

Cevabınız

Doğru Cevap

9942 =

988.036

Çözüm

9952 =

990.025

Çözüm

9992 =

998.001

Çözüm

9922 =

984.064

Çözüm

9972 =

994.009

Çözüm

9962 =

992.016

Çözüm

9912 =

982.081

Çözüm

9902 =

980.100

Çözüm

Çözüm 1 : 994 sayısı 1000'den "6" eksiktir. Dolayısı ile bu örnek için "b=6" dır.
1. Adım :
( 994 - 6 ) x 1.000 = 988.000
2. Adım :
988.000 + 62 = 998.036

Çözüm 2 : 995 sayısı 1000'den "5" eksiktir. Dolayısı ile bu örnek için "b=5" dir.
1. Adım :
( 995 - 5 ) x 1.000 = 990.000
2. Adım :
990.000 + 52 = 990.025

Çözüm 3 : 999 sayısı 1000'den "1" eksiktir. Dolayısı ile bu örnek için "b=1" dir.
1. Adım :
( 999 - 1 ) x 1.000 = 998.000
2. Adım :
998.000 + 12 = 998.001

Çözüm 4 : 992 sayısı 1000'den "8" eksiktir. Dolayısı ile bu örnek için "b=8" dir.
1. Adım :
( 992 - 8 ) x 1.000 = 984.000
2. Adım :
984.000 + 82 = 984.064

Çözüm 5 : 997 sayısı 1000'den "3" eksiktir. Dolayısı ile bu örnek için "b=3" tür.
1. Adım :
( 997 - 3 ) x 1.000 = 994.000
2. Adım :
994.000 + 32 = 994.009

Çözüm 6 : 996 sayısı 1000'den "4" eksiktir. Dolayısı ile bu örnek için "b=4" tür.
1. Adım :
( 996 - 4 ) x 1.000 = 992.000
2. Adım :
992.000 + 42 = 992.016

Çözüm 7 : 991 sayısı 1000'den "9" eksiktir. Dolayısı ile bu örnek için "b=9" dur.
1. Adım :
( 991 - 9 ) x 1.000 = 982.000
2. Adım :
982.000 + 92 = 982.081

Çözüm 8 : 990 sayısı 1000'den "10" eksiktir. Dolayısı ile bu örnek için "b=10" dur.
1. Adım :
( 990 - 10 ) x 1.000 = 980.000
2. Adım :
980.000 + 102 = 980.100

Cevaplarınızı kontrol ediniz.
Çözümü Görmek için her sorunun karşısında bulunan
"Çözüm" yazısının üzerine mouse (fare) ile gelmeniz yeterli olacaktır.


Sonuç olarak;

Daha önceden imkansızmış gibi görünen işlemlerin matematiksel yaratıcı çözümle ne kadar basitleşebileceğini ve eğlenceli hale gelebileceğini sanırım farkettiniz. Kendinizin veya çocuğunuzun matematiksel yaratıcı düşünmeyi ve problem çözmeyi öğrenerek her türlü zihinsel işlemi yapabilmesini ve matematiksel olarak kendisine güvenmesini istiyorsanız, "MEGA MATEMATİK - Zihinsel Matematik ve Hafıza Teknikleri" setinde verilen yüzlerce tekniği mutlaka öğrenmelisiniz.

"MEGA MATEMATİK - Zihinsel Matematik ve Hafıza Teknikleri" seti ayrıca geleneksel olarak sadece ezberlenerek öğrenilen bir çok formülün yaratıcı olarak kullanılmasını, onların ne işe yarayabileceği konusunda fikirler vererek formüllerin beyinde hazmedilmesini kolaylaştırmaktadır.

Setin en önemli özelliği, eğitimle insanın matematiksel yaratıcı düşünme ve yaratıcı problem çözme yeteneğini artırmasıdır. Set sadece matematiksel konularda değil, CD'lerde sunduğu "Başarının Temel Kuralları" ile genel olarak tüm yaşam boyunca karşılaşılacak problemlere de yaratıcı yaklaşma ve problem çözme yeteneğini de geliştirmektedir. 

"MEGA MATEMATİK - Zihinsel Matematik ve Hafıza Teknikleri" setini incelemeye devam etmek için tıklayınız.

4. ETAP (KENDİNİZİ TEST ETME BÖLÜMÜ)

Siz de aşağıda verilen kareleri bularak kendinizi test edin;

9942 =

9952 =

9992 =

9922 =

9972 =

9962 =

9912 =

9902 =