HAFIZA TEKNİKLERİYLE İNGİLİZCE DENEME TESTİNE HOŞ GELDİNİZ

Hafıza teknikleriyle beyninizin sağ lobu da öğrenmenin içine katılarak, aşağıdaki kelimeler şekil, boyut ve hayal gücü yardımıyla size öğretilecektir. Bu testte her bir kelime için hayal gücünüzü kullanarak akli gözünüzle görmeniz gereken hafıza ilişkileri hem izah edilmiş, hem de şekil olarak çizilmiştir. İzah edilen hayali olayları ve İngilizce kelimenin Türkçe karşılığıyla olan ilişkisini on saniye kadar akli gözünüzle görmeye çalışınız. Arzu ederseniz hayali olayları görmek için gözlerinizi de kapatabilirsiniz.

DİKKAT EDECEĞİNİZ NOKTA, İZAH EDİLEN OLAYIN AKLİ GÖZLE MUTLAKA GÖRÜLMESİDİR

İşte öğreneceğiniz sekiz yeni kelime;
posterity (paster'ıti): gelecek nesiller digress (daygres'): konudan ayrılmak
chasm (kezım): derin yarık, kanyon revenue (rev'ınu): gelir, vergi geliri
dungeon (dan'cın): zindan, hapishane greedy (griidi): obur, açgözlü
sever (sev'ır): ayırmak, koparmak morsel (mor'sıl): lokma

POSTERITY

Görsel Kelime : POSTER İTİ

posterity (paster'ıti): gelecek nesiller.
Reklam panosunda "punkçu" bir gencin resminin altında "GELECEK NESİL" yazmaktadır. Bu resmi ve özellikle altındaki yazıyı gören ihtiyar adam; "Bu GELECEK NESİL değil, ancak POSTER İTİ (POSTERITY) olabilir" diye mırıldanmaktadır. Hayali olaydaki POSTER İTİ (POSTERITY) ve GELECEK NESİL yazısı size "posterity" kelimesinin anlamını hatırlatacaktır.

SEVER

Görsel Kelime : SEVER

sever (sev'ır): ayırmak, koparmak.
SEVim ve ERsin adlı gençlerin birbirlerini sevdiklerini ve bu iki gencin bir kalp şekli çizerek içine isimlerinin baş harflerini SEV-ER (SEVER) şeklinde yazdıklarını düşünün. Bu iki genci AYIRMAK isteyen bir kişi ise bu kalp resmini bıçakla ikiye ayırarak SEV ve ER (AYIRMAK) ifadelerini birbirinden ayırmıştır. Bu hayali olay size İngilizce "sever" kelimesinin anlamını hatırlatacaktır.

GREEDY

Görsel Kelime : GRİYDİ

greedy (griidi): obur, açgözlü.
Yunanlıların haritalarında Türklere ait adaları GRİ renkte gösterdiklerini düşünün. Bunu gören bir Türkün, "AÇGÖZLÜ Yunanlıların haritalarında tüm Türk adaları GRİYDİ (GREEDY), sanırım adamların bu adalarda da gözü var" dediğini hayal edin. Bu ifadedeki GRİYDİ (GREEDY) ve AÇGÖZLÜ ilişkisi size İngilizce "greedy" kelimesinin anlamını hatırlatacaktır.

DIGRESS

Görsel Kelime : TAY-GRES

digress (daygres'): konudan ayrılmak.
Aklınızda ana yol üzerinde yürüyen bir tay canlandırın. Resimde, bu ana yol üzerinde TAY GRES (DIGRESS) yağına basınca kayarak YOLDAN ÇIKMAKTADIR. Verilen temsili resimdeki anayol ana konuyu temsil etmektedir. Bu hayali olaydaki TAY-GRES (DIGRESS) ilişkisi size "digress" kelimesinin "ANA KONUDAN AYRILMAK" anlamına geldiğini hatırlatacaktır.

DUNGEON

Görsel Kelime: DAN ÇIN

dungeon (dan'cın): zindan, hapishane.
Dar bir ZİNDANda bulunan mahkumun zindandan geçen bir su borusuna metal bozuk parayla vurarak çıkardığı DAN ve ÇIN (DUNGEON) sesleriyle arkadaşlarıyla haberleştiğini hayal edin. HAPİSHANEdeki mahkumların tek eğlencelerinin bu şekilde çıkardıkları DAN - ÇIN (DUNGEON) seslerinin olduğunu düşünün. Bu olay size İngilizce "dungeon" kelimesinin anlamının "ZİNDAN" olduğunu hatırlatacaktır.

CHASM

Görsel Kelime : KAZIM

chasm (kezım): derin yarık, kanyon.
KAZIM (chasm) adında bir kişinin veya çocuğun kanyon bölgesinde gezerken veya oynarken DERİN BİR YARIĞA düştüğünü hayal edebilirsiniz. Hayali olaydaki KAZIM (CHASM) ismi size "chasm" kelimesinin "DERİN YARIK" anlamına geldiğini hatırlatacaktır.

MORSEL

Görsel Kelime : MOR SEL

morsel (mor'sıl): lokma.
Gözlerinizi yumarak MOR SEL (MORSEL) sularının azgın bir şekilde aktığını akli gözünüzle görmeye çalışın. Resimde dilenen adam, "Bu MOR SEL (MORSEL) bizi bir LOKMAya muhtaç etti" demektedir. Bu hayali olay size "morsel" in LOKMA anlamına geldiğini hatırlatacaktır.

REVENUE

Görsel Kelime : REVANİ

revenue (rev'ınu): gelir, vergi geliri.
Geçimini sokaklarda arabasıyla REVANİ (REVENUE) satarak sağlayan adamın tek GELİRinin REVANİ olduğunu düşünebilirsiniz. Hayali olaydaki REVANİ (REVENUE) size "revenue" kelimesinin GELİR anlamında kullanıldığını hatırlatacaktır.

FHT (Fotografik Hafıza Teknikleri) Kartları ve Gözden Geçirme Etabı

POSTERITY SEVER GREEDY DIGRESS
DUNGEON CHASM MORSEL REVENUE
posterity (paster'ıti): gelecek nesiller.

Reklam panosunda "punkçu" bir gencin resminin altında "GELECEK NESİL" yazmaktadır. Bu resmi ve özellikle altındaki yazıyı gören ihtiyar adam; "Bu GELECEK NESİL değil, ancak POSTER İTİ (POSTERITY) olabilir" diye mırıldanmaktadır. Hayali olaydaki POSTER İTİ (POSTERITY) ve GELECEK NESİL yazısı size "posterity" kelimesinin anlamını hatırlatacaktır.

sever (sev'ır): ayırmak, koparmak.

SEVim ve ERsin adlı gençlerin birbirlerini sevdiklerini ve bu iki gencin bir kalp şekli çizerek içine isimlerinin baş harflerini SEV-ER (SEVER) şeklinde yazdıklarını düşünün. Bu iki genci AYIRMAK isteyen bir kişi ise bu kalp resmini bıçakla ikiye ayırarak SEV ve ER (AYIRMAK) ifadelerini birbirinden ayırmıştır. Bu hayali olay size İngilizce "sever" kelimesinin anlamını hatırlatacaktır.

greedy (griidi): obur, açgözlü.

Yunanlıların haritalarında Türklere ait adaları GRİ renkte gösterdiklerini düşünün. Bunu gören bir Türkün, "AÇGÖZLÜ Yunanlıların haritalarında tüm Türk adaları GRİYDİ (GREEDY), sanırım adamların bu adalarda da gözü var" dediğini hayal edin. Bu ifadedeki GRİYDİ (GREEDY) ve AÇGÖZLÜ ilişkisi size İngilizce "greedy" kelimesinin anlamını hatırlatacaktır.

digress (daygres'): konudan ayrılmak.

Aklınızda ana yol üzerinde yürüyen bir tay canlandırın. Resimde, bu ana yol üzerinde TAY GRES (DIGRESS) yağına basınca kayarak YOLDAN ÇIKMAKTADIR. Verilen temsili resimdeki anayol ana konuyu temsil etmektedir. Bu hayali olaydaki TAY-GRES (DIGRESS) ilişkisi size "digress" kelimesinin "ANA KONUDAN AYRILMAK" anlamına geldiğini hatırlatacaktır.

dungeon(dan'cın): zindan, hapishane.

Dar bir ZİNDANda bulunan mahkumun zindandan geçen bir su borusuna metal bozuk parayla vurarak çıkardığı DAN ve ÇIN (DUNGEON) sesleriyle arkadaşlarıyla haberleştiğini hayal edin. HAPİSHANEdeki mahkumların tek eğlencelerinin bu şekilde çıkardıkları DAN - ÇIN (DUNGEON) seslerinin olduğunu düşünün. Bu olay size İngilizce "dungeon" kelimesinin anlamının "ZİNDAN" olduğunu hatırlatacaktır.

chasm (kezım): derin yarık, kanyon.

KAZIM (chasm) adında bir kişinin veya çocuğun kanyon bölgesinde gezerken veya oynarken DERİN BİR YARIĞA düştüğünü hayal edebilirsiniz. Hayali olaydaki KAZIM (CHASM) ismi size "chasm" kelimesinin "DERİN YARIK" anlamına geldiğini hatırlatacaktır.

morsel (mor'sıl): lokma.

Gözlerinizi yumarak MOR SEL (MORSEL) sularının azgın bir şekilde aktığını akli gözünüzle görmeye çalışın. Resimde dilenen adam, "Bu MOR SEL (MORSEL) bizi bir LOKMAya muhtaç etti" demektedir. Bu hayali olay size "morsel" in LOKMA anlamına geldiğini hatırlatacaktır.

revenue (rev'ınu): gelir, vergi geliri.

Geçimini sokaklarda arabasıyla REVANİ (REVENUE) satarak sağlayan adamın tek GELİRinin REVANİ olduğunu düşünebilirsiniz. Hayali olaydaki REVANİ (REVENUE) size "revenue" kelimesinin GELİR anlamında kullanıldığını hatırlatacaktır.

Şimdide öğrenmiş olduğunuz kelimelere ait FHT (Fotografik Hafıza Teknikleri) kartları toplu olarak yukarıda gösterilmiştir. Kelimeleri hatırlamaya çalışınız.

Eğer hatırlamakta zorlandığınız bir kelime olursa mouse'la (fare) resmin üzerine gelerek kelimeyi AÇIKLAYAN BİLGİYİ görebilirsiniz.

DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ

Bu bölümün hatasız çalışması için "Microsoft Internet Explorer" kullanmanızı tavsiye ederiz.
8 sorudan doğru cevaplarınızın sayısı :
 

Cevaplarınızı kontrol ediniz.

Cevabınız Doğru Cevap Cevabınız Doğru Cevap
Chasm
derin yarık, kanyon Dungeon
zindan, hapishane
Greedy
obur, açgözlü Digress
konudan ayrılmak
Morsel
lokma Posterity
gelecek nesiller
Sever
ayırmak, koparmak Revenu
gelir, vergi geliri

BİLİNÇALTINIZ DA BÖYLE İLİŞKİLER KURARAK ÇALIŞIYOR

Öğrenme yeni bilginin daha önce öğrenilmiş olan bilgilerle ilişkilendirilmesi ile sağlamlaşıyor. Esasen beyin siz farkında olmadan bilinçaltında buna benzer birçok ilişkiler kuruyor. İngilizce kelimeleri öğrenirken de bilinçaltınız bir ilişki yakalamaya çalışıyor. İngilizce setinde verilen teknikler, öğrenme sırasında ilişki bulma arayışında olan bilinçaltına yardımcı olmaktadır. Bu ilişkiler sistematik tekrarla bir snaps bağlantısı olarak bilinçaltına yerleşiyor ve kelimeler ilişkiler düşünülmeden otomatik olarak hatırlanıyor.

"Accelerated Word Memory Power (İngilizce Kelime Öğrenme) Setini incelemeye devam etmek için tıklayınız.

KENDİNİZİ TEST ETME BÖLÜMÜ

ÖĞRENDİĞİNİZ KELİMELERİN İNGİLİZCELERİ AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR. TÜRKÇE KARŞILIKLARINI KUTULARDAN SEÇEREK İŞARETLEYİN

CHASM : (kezım)

DUNGEON : (dan'cın)

GREEDY : (griidi)

DIGRESS : (daygres')

MORSEL : (mor'sıl)

POSTERITY : (paster'ıti)

SEVER : (sev'ır)

REVENUE : (rev'ınu)